#438 Stoneware Bowl by Erik Reiff

$4,995.00

Contact Us Contact Us

#438 Stoneware Bowl by Erik Reiff, Year Appr. 1960

W14.25 H5